14 / 5597

DnDmine Server Minecraft Server

♢ ᴅɴᴅᴍɪɴᴇ ♢ sᴜʀᴠɪᴠᴀʟ - ᴄʀᴀᴛᴇs - ʀᴀɴᴋ
< [ Hãy xây dựng đế chế riêng ] >

Server Address dndmine.ddns.net
Server Port 25565
Players 14 / 5597
Category Towny
Votes 0
Favorites 0
Hits this month 5
Country Vietnam VN
Version BungeeCord 1.8.x-1.21.x
Last PING
Uptime 99%

Share this server

Share the server on social platforms to promote it :)


Get banners

Promote your servers with the custom built dynamic banners for your website. Get code

DnDmine Server QR Code

DnDmine Server Live Banner

DnDmine Server Live Banner Small

The IP address of DnDmine Server, one of the most popular Minecraft Server, is 'dndmine.ddns.net'.
The port used for DnDmine Server is 25565.
From our most recent check, Hypixel is currently accommodating 14 players out of its total capacity of 5.597.
Yes. All the Minecraft Servers listed on Minecraft.Co.Com are Free to Play.
  • Copy the server IP from this page.
  • Open Minecraft and allow it to load completely.
  • Select "Multiplayer", followed by "Add Server".
  • Enter the server's IP address in the "IP Address" field.
  • Press "Done" to save your changes, which will redirect you to the server list tab.
  • Finally, select DnDmine Server from the list and click on "Join Server" to begin playing.

Description

Một máy chủ Minecraft về thể loại sinh tồn cày cuốc, lối chơi đa dạng, trang bị xịn xò đẹp mắt, sử dụng nhiều tính năng độc đáo, chơi dễ dàng và hơn hết cộng đồng thân thiện :3 đặc biệt là Farm to win Máy chủ hoạt động từ ngày 30/9/2021 đến nay và đã trải qua 3 season, và season hiện tại là 3 đã hoạt động từ ngày 16/4/2023, tham gia và xuất hiện của mọi người là động lực làm tiếp lớn nhất của mình!

Comments

Saitama Jacket Hatsune Miku Wilbur Weed Cape Breaking Bad Wallibear Men Scat Poppy Levi Bed Aak Saku Pika Noob Guardian Hawai Immor Patata Charizard Panda Camo Guard Immortal Crow Bra Nyivyan Petra